Program BRIdge Alfa jest realizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Jego celem jest wsparcie najbardziej nowatorskich projektów zarówno na wczesnym etapie ich rozwoju, jak i na etapie komercjalizacji. NCBR, operator programu, nie finansuje projektów bezpośrednio, lecz poprzez specjalnie powołane fundusze tzw. Alfy, tworzące sieć wehikułów inwestycyjnych.

W ramach drugiej edycji konkursu BRIdge Alfa, która zakończyła się w grudniu 2017 r. wsparcie otrzymało szereg funduszy, w tym TERRA seed. Dofinansowanie udzielane było funduszom typu proof of concept na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie Proof-of-Principle i Proof-of-Concept. Koncepcja przedstawiona przez ABAN Fund została wysoko oceniona przez NCBR uzyskując najwyższą ocenę punktową. Koncepcja ta zakłada stworzenie funduszu łączącego (i) najskuteczniejsze praktyki wspierania rozwoju technologicznych start-upów z (ii) know-how odnoszących sukcesy rynkowe przedsiębiorców i zespołu funduszu w celu wieloaspektowego wsparcia projektów B+R wywodzących się ze środowiska polskich jednostek naukowych oraz umożliwienia ich skutecznej komercjalizacji.

Celem TERRA seed jest wspomaganie komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz innowacyjnych pomysłów i nowoczesnych technologii wpisujących się w wybrane Krajowe Inteligentne Specjalizacje zarówno poprzez zaangażowanie kapitałowe, jak i wsparcie merytoryczne.

Projekt realizowany przez TERRA seed jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa. Wartość projektu wynosi 40 000 002 zł, wartość dofinansowania 32 000 001,60 zł. Rezultatem projektu będzie zapewnienie finansowanie ponad 20 projektów spółkom prowadzącym prace B+R na etapie proof-of-concept, a także stworzenie kilkudziesięciu miejsc pracy w spółkach związanych z zaawansowanymi technologiami.

Program BRIdge Alfa jest realizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.