Technologia analizy obrazu w transporcie publicznym

Celem prowadzonego przez Spółkę projektu są prace nad stworzeniem systemu SafeWay FX2 PT (Public Transport), który skupiony będzie na potrzebach transportu publicznego. Dzięki wypracowanym rezultatom możliwe będzie wykrywania niepożądanych zachowań w pojeździe przy wykorzystaniu sieci neuronowych do wykrywania określonych zdarzeń na obrazach z kamer zainstalowanych w pojazdach transportu publicznego system pozwoli np. na określenie czy twarz pasażera jest zakryta i dzięki temu na zweryfikowanie czy osoba ta nosi prawidłowo założoną maseczkę zakrywającą okolice ust i nosa.

    • nazwa spółki: Smart City Technology Sp. z o.o.
    • branża: transport publiczny
    • specjalizacja: Computer Vision
    • więcej informacji: www.smart-city-technologies.eu