Obowiązek informacyjny RODO

Administratorem danych jest ABAN Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dane kontaktowe: ul. Kalwaryjska 33/22, 30-504 Kraków), KRS: 0000695788. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji mailowej (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Jeżeli korespondencja będzie dotyczyła procesu zawierania lub wykonania umowy dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b rodo –> zawarcie i wykonanie umowy). Dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub wynikać to będzie z przepisów prawa. Twoje dane mogą zostać powierzone np. dostawcom usług informatycznych czy księgowych, prawnych czy zostać przekazane osobom współpracującym przy wykonywaniu czynności zawodowych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją, w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy lub wcześniej, jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne, ale nie zbędne do realizacji w/w celów. Więcej informacji o przysługujących Tobie prawach zob. www.udodo.gov.pl.

Jednocześnie informujemy, że korzystanie z poczty elektronicznej może wiązać się z wieloma zagrożeniami, wobec czego należy to robić rozważnie i stosować odpowiednie zabezpieczenia. W związku z tym, przed przesłaniem do nas wiadomości, zachęcamy do zapoznania się z wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa poczty elektronicznej i przekazywanych za jej pośrednictwem informacji: http://www.giodo.gov.pl/pl/259/9802.