Polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna TERRA seed została opracowana z myślą o start-upach opartych na wiedzy i technologiach, a także dostosowana do specyfiki rynku krajowego. Jej najważniejsze zasady to:

Elastyczna wysokość inwestycji
Elastyczna wysokość inwestycji począwszy od kilkuset tysięcy zł aż do 1 mln zł – pozwala nam to na finansowanie szerokiego spektrum projektów.
Pozostawanie mniejszościowym udziałowcem
Naszą rolą jest finansowanie i wspieranie twórców w realizacji ich projektów, a nie samodzielne prowadzenie przedsięwzięć. Dlatego, co do zasady, nie obejmujemy większościowych pakietów udziałów.
Elastyczne podejście do podziału udziałów
Wierzymy, że dla zademonstrowania prawdziwej wartości wkładu pomysłodawców poprzez skonfrontowanie jej z rynkiem, potrzebny jest czas. Dlatego nie skupiamy się na początkowych wycenach opartych częstokroć tylko na założeniach, a stosujemy mechanizmy takie jak opcje managerskie oraz nabywanie uprawnień z czasem (vesting), co pozwala na objęcie przez założycieli adekwatnych pakietów udziałów.
Zakładany okres inwestycji 3 – 7 lat
Znamy dobrze specyfikę projektów związanych np. z ochroną zdrowia i wiemy, że wymagają one cierpliwości. Jesteśmy gotowi pozostać przez ten okres w spółce.
Otwartość na koinwestorów
Wiemy, że start-upy nie działają w próżni, a dodatkowi inwestorzy wnoszą ekspertyzę i relacje biznesowe. Dlatego chętnie będziemy współpracować z innymi funduszami oraz aniołami biznesu, a nawet samodzielnie przekonywać ich do spółki.
Etapowanie wnoszenia inwestycji oraz obejmowania udziałów
W celu ograniczenia ryzyka wszystkich stron przedsięwzięcia zarówno wnoszenie środków pieniężnych, jak i obejmowanie udziałów jest podzielone na etapy, których realizacja potwierdzana jest osiągnięciem uzgodnionych celów.
Generowanie synergii w ramach ekosystemu
Do współpracowników ABAN Fund należą naukowcy, eksperci oraz aniołowie biznesu, a partnerami funduszu są przedsiębiorstwa zainteresowane innowacjami. Aktywnie pomagamy naszym spółkom skutecznie poruszać się w tej sieci i czerpać korzyści ze współpracy, jaką ona umożliwia.
Ogólnopolski zasięg działania
Poszukujemy przedsięwzięć z terenu całego kraju i wykorzystujemy najnowsze technologie do zapewnienia płynnej kooperacji.
Kogo szukamy?

Główne pola naszych zainteresowań

Poszukujemy osób i zespołów, które chcą zmieniać reguły gry na poszczególnych rynkach wykorzystując zdobycze nauki i nowoczesne technologie. Stawiamy na ambitnych, gotowych do ciężkiej pracy innowatorów, którzy mają wizję i chęć zrealizowania swoich projektów posiadających ponadprzeciętny potencjał komercyjny. Nie stwarzamy barier – naszą ofertę współpracy kierujemy do naukowców, indywidualnych innowatorów, a także przedsiębiorców.

Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne

ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Technologie, urządzenia i wyroby medyczne, Technologie materiałowe w medycynie, Technologie telemedyczne, Bioinformatyka, Badania i rozwój suplementów diety oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz Badania i rozwój produktów leczniczych.

Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej

ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Telemedycyna w diagnostyce i terapii, Diagnostyka obrazowa oraz oparta na innych technikach detekcji oraz Markery/testy.

Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska

ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej.

Przetwórstwo żywności

ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Produkcja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innych produktów o projektowanych cechach żywieniowych i zdrowotnych.

Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty

ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Nowe inteligentne materiały kompozytowe i nanostrukturalne na opatrunki, na wyroby chirurgiczne i higieniczne, umożliwiające dozowanie leków i nanofarmaceutyków, z regulowanym czasem biodegradacji i separacji od podłoża oraz innowacyjne technologie ich wytwarzania.

Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych

ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Projektowanie zaawansowanych interfejsów w układzie człowiek-maszyna, człowiek-system, maszyna-maszyna, system-system.

od zgłoszenia do wyjścia

Przebieg procesu inwestycyjnego

Zgłoszenie projektu inwestycyjnego

Daj nam znać o swoim pomyśle i przedstaw jego podstawowe założenia. Wyślij email, skorzystaj formularza na naszej stronie www albo umów się z nami na spotkanie.

Wstępna weryfikacja przedstawionego projektu

W oparciu o nasze doświadczenie dokonamy wewnętrznej, szybkiej oceny zgodności projektu z naszą strategią inwestycyjną. Jeżeli coś będzie wymagało doprecyzowania – niezwłocznie się skontaktujemy.

Przygotowanie planu realizacji działań proof-of-principle

Podczas spotkań oraz we współpracy z wyselekcjonowanymi ekspertami będziemy dopracowywać model biznesowy oraz dokonamy oceny atrakcyjności inwestycyjnej przedsięwzięcia i dobierzemy działania proof-of-principle, których realizacja ma potwierdzić założenia stojące u podstaw projektu oraz ograniczyć ryzyko inwestycyjne. Na tym etapie będziemy posługiwać się takimi metodami jak Business Model Canvas, Design Thinking, czy też prototypowanie.

Sformalizowanie zasad współpracy w formie term sheet

W ramach tego uzgodnionego porozumienia określimy m.in. zakres finansowanych działań, kamienie milowe, podział udziałów w spółce.

Realizacja działań proof-of-principle

Po wspólnym przeprowadzeniu działań takich jak analizy rynkowe, produktowe, prawne sporządzona zostanie umowa inwestycyjna bazująca na ich rezultatach.

Wejście inwestycyjne

Nasz fundusz obejmie udziały w istniejącej, lub w nowopowołanej spółce i przekaże w transzach uzgodnione finansowanie z przeznaczeniem na realizację działań proof-of-concept.

Wsparcie spółki

Zaangażowanie przedstawicieli naszego funduszu w działalność spółki ma na celu nie tylko realizację uzgodnionych celów, ale szerzej – zbudowanie jej wartości poprzez przyciągnięcie najbardziej perspektywicznych partnerów oraz inwestorów.

Wyjście inwestycyjne

Po zrealizowaniu zobowiązań wynikających z umowy inwestycyjnej, nadejdzie czas na zbycie naszych udziałów na rzecz wybranego inwestora, który będzie mógł zapewnić spółce, lub jej technologii dalsze wsparcie.

Potrzebujesz dofinansowania?

Zapraszamy do wstępnych konsultacji. Prześlij nam opis swojego pomysłu za pomocą formularza online

Naturalne Leczenie Raka Bełchatów

  1. Commande Amantadine Sans Ordonnance En Pharmacie En France Philippebourg: Chociaż tętniak może rozwinąć się w dowolnym miejscu wzdłuż aorty, większość występuje w sekcji biegnącej przez brzuch (tętniaki brzucha)
  2. Commande Simvastatin Générique Pelletier-Sur-Vallee - Gubernator Phil Murphy, nie komentuję i w tym przypadku nie zmienię mojej odpowiedzi w zakresie komentowania oczekujących przepisów, ale powiedziałbym do Jona, który jest dobrym przyjacielem, skąd pochodzą pieniądze
  3. Kjøp Telmisartan 80mg, 40mg, 20mg Lovlig På Nett Lillehammer: TLC rozumie, jak cenny jest dla ciebie twój wzrok, dlatego staramy się dostarczać naszym pacjentom zaawansowane technologie zatwierdzone przez FDA

Tłuszczak objawy

Kjøpe Atenolol 100mg Lovlig På Nett Trondheim
Blokery receptora H2 nieznacznie zmniejszają produkcję kwasu żołądkowego
Koupit Glucophage Bez Receptu, Nízká Cena A Slevy Břeclav
W związku z tym ważne jest, aby przestrzenie, w których zamieszkują, były projektowane z uwzględnieniem stanu umysłu osoby z chorobą Alzheimera lub diagnozą demencji
Proces wnoszenia wkładu, w tym sposób i komu można zgłaszać uwagi, zostanie opisany za każdym razem, gdy dokument lub wniosek zostanie udostępniony do konsultacji

Zwyrodnienie stawu biodrowego leczenie naturalne

Kupić Diclofenac Bez Recepty W Polsce, Dobra Cena | Apteka Online Stargard
Peer review poprawia jakość publikowanej literatury, zarówno ogólnie, jak i w przypadku poszczególnych prac
Menosan Bez Recepty | Menosan Cena W Aptece Internetowej Konin
Aby zrekompensować ograniczoną wewnętrzną bazę skierowań, ośrodki opieki trzeciorzędowej mogą współpracować ze społecznościowymi dostawcami opieki zdrowotnej
Venta De Warfarin 5mg, 2mg, 1mg Sin Receta Morales De Arriba