Cash crypto casino code deposit

  1. Ltc Poker Buying And Selling: Other e-wallets that are very popular among gambling enthusiasts from Malaysia are Neteller and Skrill as well.
  2. Bitcoin Sports Bookmaker Gambling With Faucet - That is to say, its online games are adapted from its land-based games.
  3. Pinnacle Sports Bitcoin: Moreover, there is an endless list of promotions aside from the welcome bonus, designed for the player that likes to play casino online.

Tom yarborough cryptocurrency casino games

Pay Bitcoin Pokies Casino
Australian players don't have to worry about high amounts of payments, but they can still enjoy great banking methods.
Crypto Spins Online
The Polish gambling market is in a state of change.
Three gray-haired bikers can open a bonus round.

Deposit 10 play with 60 slots

Earn Dash Game Ios
The World Warrior Slot is the original branded production that takes us into a real return to the past.
Earn Dash Game Ios
Rollbit is a popular roulette gamble platform.
Ethereum Bets Calculator

TERRA seed to zespół profesjonalistów z długim doświadczeniem w branży start-upowej oraz bogatym zapleczem naukowo-akademickim.

Polityka inwestycyjna TERRA seed została opracowana z myślą o start-upach opartych na wiedzy i technologiach, a także dostosowana do specyfiki rynku krajowego.
czytaj więcej
Inwestujemy samodzielnie, jak i pozyskujemy inwestorów dla naszych klientów.
czytaj więcej
Prowadziliśmy projekty B+R oraz wieloosobowe zespoły, rozwijaliśmy się naukowo i zdobywaliśmy rynki oraz klientów – teraz wspieramy najlepsze przedsięwzięcia innowacyjne.
czytaj więcej
Kogo szukamy?

Główne pola naszych zainteresowań

Poszukujemy osób i zespołów, które chcą zmieniać reguły gry na poszczególnych rynkach wykorzystując zdobycze nauki i nowoczesne technologie. Stawiamy na ambitnych, gotowych do ciężkiej pracy innowatorów, którzy mają wizję i chęć zrealizowania swoich projektów posiadających ponadprzeciętny potencjał komercyjny. Nie stwarzamy barier – naszą ofertę współpracy kierujemy do naukowców, indywidualnych innowatorów, a także przedsiębiorców.

Technologie inżynierii medycznejw tym biotechnologie medyczne

ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Technologie, urządzenia i wyroby medyczne, Technologie materiałowe w medycynie, Technologie telemedyczne, Bioinformatyka, Badania i rozwój suplementów diety oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz Badania i rozwój produktów leczniczych.

Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej

ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Telemedycyna w diagnostyce i terapii, Diagnostyka obrazowa oraz oparta na innych technikach detekcji oraz Markery/testy.

Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska

ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej.

Przetwórstwo żywności

ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Produkcja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innych produktów o projektowanych cechach żywieniowych i zdrowotnych.

Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty

ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Nowe inteligentne materiały kompozytowe i nanostrukturalne na opatrunki, na wyroby chirurgiczne i higieniczne, umożliwiające dozowanie leków i nanofarmaceutyków, z regulowanym czasem biodegradacji i separacji od podłoża oraz innowacyjne technologie ich wytwarzania.

Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych

ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Projektowanie zaawansowanych interfejsów w układzie człowiek-maszyna, człowiek-system, maszyna-maszyna, system-system.

od zgłoszenia do wyjścia

Przebieg procesu inwestycyjnego

Zgłoszenie projektu inwestycyjnego

Daj nam znać o swoim pomyśle i przedstaw jego podstawowe założenia. Wyślij email, skorzystaj formularza na naszej stronie www albo umów się z nami na spotkanie.

Wstępna weryfikacja przedstawionego projektu

W oparciu o nasze doświadczenie dokonamy wewnętrznej, szybkiej oceny zgodności projektu z naszą strategią inwestycyjną. Jeżeli coś będzie wymagało doprecyzowania – niezwłocznie się skontaktujemy.

Przygotowanie planu realizacji działań proof-of-principle

Podczas spotkań oraz we współpracy z wyselekcjonowanymi ekspertami będziemy dopracowywać model biznesowy oraz dokonamy oceny atrakcyjności inwestycyjnej przedsięwzięcia i dobierzemy działania proof-of-principle, których realizacja ma potwierdzić założenia stojące u podstaw projektu oraz ograniczyć ryzyko inwestycyjne. Na tym etapie będziemy posługiwać się takimi metodami jak Business Model Canvas, Design Thinking, czy też prototypowanie.

Sformalizowanie zasad współpracy w formie term sheet

W ramach tego uzgodnionego porozumienia określimy m.in. zakres finansowanych działań, kamienie milowe, podział udziałów w spółce.

Realizacja działań proof-of-principle

Po wspólnym przeprowadzeniu działań takich jak analizy rynkowe, produktowe, prawne sporządzona zostanie umowa inwestycyjna bazująca na ich rezultatach.

Wejście inwestycyjne

Nasz fundusz obejmie udziały w istniejącej, lub w nowopowołanej spółce i przekaże w transzach uzgodnione finansowanie z przeznaczeniem na realizację działań proof-of-concept.

Wsparcie spółki

Zaangażowanie przedstawicieli naszego funduszu w działalność spółki ma na celu nie tylko realizację uzgodnionych celów, ale szerzej – zbudowanie jej wartości poprzez przyciągnięcie najbardziej perspektywicznych partnerów oraz inwestorów.

Wyjście inwestycyjne

Po zrealizowaniu zobowiązań wynikających z umowy inwestycyjnej, nadejdzie czas na zbycie naszych udziałów na rzecz wybranego inwestora, który będzie mógł zapewnić spółce, lub jej technologii dalsze wsparcie.

Potrzebujesz dofinansowania?

Zapraszamy do wstępnych konsultacji. Prześlij nam opis swojego pomysłu za pomocą formularza online

Nasi partnerzy: