ESG-SFDR

– ESG –

 ENVIRONMENTAL (ŚRODOWISKO) SOCIAL (SPOŁECZEŃSTWO) GOVERNANCE (ŁAD KORPORACYJNY). UJAWNIENIA ZWIĄZANE ZE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM

 

Zarząd TERRA SEED Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej „TERRA SEED”):

 • jako spółki kapitałowej prowadzącej działalność jako zewnętrznie zarządzający ASI oraz będącej komplementariuszem alternatywnej spółki inwestycyjnej TERRA SEED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa (dalej „ASI”);
 • spółki wykonującej działalność́ na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI prowadzonej przez KNF pod numerem PLZASI00014;
 • jako uczestnika rynku finansowego w rozumieniu niżej wskazanych uregulowań pkt (i)-(iv) (łącznie określanych jaki „Regulacje ESG”) tj.: 
 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 317, str. 1 z późn. zm., – „Rozporządzenie SFDR”); 
 2. Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady “nie czyń poważnych szkód”, określających treść́, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść́ i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 196, str. 1 z późn. zm. – „Rozporządzenie RTS”); 
 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. U. UE. L. z 2020 r. Nr 198, str. 13 z późn. zm. – „Taksonomia”); 
 4. Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność́ gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność́ gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 442, str. 1 z późn. zm. – „Rozporządzenie klimatyczne”);

w wykonaniu Regulacji ESG udzielane są następujące informuje:

 • na obecnym etapie funkcjonowania nie stosuje się strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych tj. w bieżącej działalności ryzyk tych nie uwzględnia się. Zgodnie z postanowieniami art. 2 pkt 22 Rozporządzania SFDR ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Rozważane jest przyjęcie strategii w przypadku pozyskania odpowiednich zgód korporacyjnych na poziomie wszystkich organów oraz zwiększenia kadr posiadających odpowiednie kompetencje;
 • przy zarządzaniu nie są uwzględniane główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju z uwagi na charakter prowadzonej działalności oraz zakończenie dokonywania inwestycji w ramach programu BRIdge Alfa oraz brak odpowiednich struktur. Nie wyklucza się brania w przyszłości pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju przy zarządzaniu ASI;   
 • ze względu na brak przyjętej polityki wynagrodzeń, tym samym nie zapewnia się spójności swoich polityk wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju;
 • inwestycje nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej oraz nie promują aspektów środowiskowych i społecznych;
 • nie są oferowane produkty finansowe promujące aspekt środowiskowy lub społeczny lub mające na celu zrównoważone inwestycje, ze względu na zakończenie dokonywania inwestycji w ramach programu BRIdge Alfa;

Informacje wymagane Regulacjami ESG na bieżąco będą aktualizowane i w przypadku, jeżeli w/w informacje uległyby zmianie lub musiałby być opublikowane dodatkowe informacje to oprócz zmiany/uzupełnienia zostaną złożone wyjaśnienie takiej zmiany/uzupełnienia. 

 

Kocia Przepuklina Objawy Lidzbark Warmiński

 1. Comprar Viramune (nevirapine) 200mg En España Los Navarro Del Pozo: W północnym Laosie, gdzie istnieją lata ubóstwa, słaba infrastruktura i bariery geograficzne w opiece, wskaźniki śmiertelności z powodu talasemii należą do najwyższych w regionie
 2. Medicamento Clarithromycin Sin Receta San Tejada - Znajdź opublikowane artykuły, których autorem jest Sutter researchers
 3. Zakup Glucophage - Kupić metformin Najniższą Cenę Gdynia: Ostatnio wprowadzono technikę trójwymiarową (3D), taką jak CBCT, w której te wady zostały wyeliminowane

Problemy jelitowe objawy

Kjøp Clarithromycin 500mg, 250mg Online Lovligt Mo I Rana
Idealnie, sportowiec z objawami RED-S powinien zobaczyć specjalistę medycyny sportowej, który bierze pod uwagę ogólny stan zdrowia i samopoczucie sportowców, a nie tylko indywidualny uraz, przy podejmowaniu decyzji dotyczących opieki
Kjøpe Progesterone 200mg, 100mg Trygt Online Sandnes
Po dyskusji każdy członek anonimowo i niezależnie ocenia każdą propozycję, aby pomóc w ustaleniu, które powinny zostać przyznane finansowanie
Mutacje GATA3 są następnie trzecią najczęstszą mutacją w guzach luminalnych, po PIK3CA i TP53

Kolka żebrowa objawy

Kjøp Generisk Panadol Billig Stjørdalshalsen
Na szczęście dostępnych jest wiele dobrze zweryfikowanych polityk, które dałyby nam niższe ceny i przełomy Medyczne
¡Comprar Dimenhydrinate Genérico De 50mg! De Venta Aquí, Precio Barato Y Sin Receta Rosario Del Mirador
Myślę, że historia, o której pan wspomniał, gubernatorze, mówi, że dwóch kolejnych członków rodziny jest krytycznych
Kjøp Paxil (paroxetine) 40mg, 30mg, 20mg, 10mg Trygt På Nett Jørpeland