Optymalizacja zarządzania energią odnawialną

Spółka Enalpha w ramach autorskiego projektu PWR Ability opracuje system prognozowania i produkcji energii z uwzględnieniem danych meteorologicznych. System PWR Ability pozwoli na zarządzanie siecią rozproszonych mikroinstalacji fotowoltaicznych w celu optymalizacji produkcji i wykorzystania energii elektrycznej. Będzie to pierwsze na polskim rynku kompleksowe rozwiązanie dla energetyki prosumenckiej.

  • nazwa spółki: Enalpha sp. z o.o.
  • branża: energia odnawialna
  • specjalizacja: zarządzanie instalacjami fotowoltaicznymi
  • więcej informacji: enalpha.pl