Wczesna diagnostyka krytycznych chorób serca

EFM R&D zajmuje się tworzeniem i komercjalizacją innowacyjnych technologii medycznych. Misją spółki jest wprowadzanie skuteczniejszych, tańszych i szybszych rozwiązań diagnostycznych w ochronie zdrowia, poprawiających jakość życia pacjentów oraz usprawniających pracę lekarzy.

Zespół EFM R&D tworzą menedżerowie z dużym doświadczeniem w prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych, eksperci w obszarze certyfikacji, inżynierowie oraz praktykujący lekarze.

Kluczowym projektem spółki jest system Mudisocard służący do badań medycznych składający się z przenośnego urządzenia, platformy telemedycznej oraz zestawu autorskich algorytmów do przetwarzania sygnałów. Celem systemu jest analiza dynamiki serca, a w pierwszej kolejności wspomaganie diagnostyki niewydolności serca (Heart Failure, HF), rozróżnienia jej od przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) oraz wskazania jednego z dwóch wariantów niewydolności serca: ze zmniejszoną frakcją wyrzutową (HFrEF) i z zachowaną frakcja wyrzutową (HFpEF). W jednym momencie Mudisocard analizuje elektrokardiografię, bioimpedancję oraz osłuchuje klatkę piersiową mikrofonem infradźwiękowym.