Precyzyjnie na linii produkcyjnej

Projekt badawczo-rozwojowy RTG Vision ma na celu opracowanie systemu automatycznej kontroli jakości w wielkoseryjnej produkcji puszek metalowych. Dzięki analizie obrazu z wielu kamer przy wykorzystaniu triangulacji laserowej wykrywanie wad produkcyjnych będzie bardziej precyzyjne, co pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów.

    • nazwa spółki: RTG Vision sp. z o.o.
    • branża: computer vision
    • specjalizacja: kontrola jakości
    • więcej informacji: [w przygotowaniu]