Narzędzie skracające czas programowania frontend-u przez programistów, automatyzujące programowanie projekty z Figma w gotowe do użycia rozwiązania w kilka sekund, usprawniając pracę zespołu bez utraty jakości.

Codejet to startup który automatyzuje pracę developerów. Korzystając z nowoczesnych technologii low-code oraz AI, które były przedmiotem prac B+R, umożliwia szybsze, precyzyjniejsze i bardziej ekonomiczne tworzenie aplikacji internetowych. Firma w swojej działalności skupia się na optymalizacji pracy developerów, co przekłada się na znaczące oszczędności czasowe i finansowe. W ciągu miesiąca od premiery ich technologia przekonwertowała ponad pół miliona linii kodu dla swoich użytkowników.

Założony przez Patryka Pijanowskiego, współtworzony z Danielem Niedzielakiem i Sebastianem Kurzynowskim, startup Codejet pozwala zaoszczędzić minimum 50% czasu developerów przekształcając projekty utworzone w Figma w czysty i gotowy kod. Działanie firmy wpisuje się w przewidywania międzynarodowej firmy Gartner, według których do 2030 roku ponad 60% aplikacji mobilnych i webowych będzie tworzonych przy pomocy technologii low-code.

Pod koniec 2022 roku Codejet pozyskał finansowanie od Terra Seed, co pozwoliło na stworzenie wersji alpha produktu i przetestowanie go na pierwszych użytkownikach z różnych krajów. Obecnie firma pracuje nad pozyskaniem kolejnej rundy finansowania, które pozwoli na ekspansję na rynkach w Europie i USA oraz na rozwinięcie nowej technologii Codejet Copilot. Ta funkcjonalność pozwoli na automatyczne generowanie ekranów użytkownika i materiałów graficznych na podstawie prostych instrukcji wyrażonych w języku naturalnym.

Codejet ma ambitne plany na przyszłość, które obejmują rozszerzenie oferty produktu o możliwość konwersji kodu na dodatkowe języki oraz umożliwienie pracy zespołowej nad projektami realizowanymi przy użyciu Codejet.

    • nazwa spółki: Codejet Sp. z o.o.
    • branża: tworzenie oprogramowania
    • specjalizacja: low-code
    • więcej informacji: https://codejetapp.com/