Kolejna spółka portfelowa TERRA seed w branży life science

Spółka w wyniku realizacji projektu badawczo-rozwojowego zamierza opracować nowe usługi diagnostyczno-konsultacyjne oparte na pierwiastkowej analizie sierści wybranych gatunków zwierząt.

  • nazwa spółki: PETS Diag sp. z o.o.
  • branża: diagnostyka weterynaryjna
  • specjalizacja: analiza pierwiastkowa sierści
  • więcej informacji: petsdiag.com