Automatyzacja w opiece medycznej celem kolejnej inwestycji TERRA seed

Opracowanie i wdrożenie platformy telemedycznej telDoc pozwoli na automatyczne przetwarzanie zgłoszeń medycznych oraz wyznaczy nowe standardy obsługi pacjenta w branży healthcare.

  • nazwa spółki: TelDoc sp. z o.o.
  • branża: telemedycyna
  • specjalizacja: automatyzacja procesów obsługi pacjenta
  • więcej informacji: teldoc.pl