Technologia analizy ruchu w centrach handlowych

Spółka CitiesAI pracuje nad technologią analizy ruchu w centrach handlowych, która pozwoli wiarygodnie oszacować liczbę osób przebywających wewnątrz dowolnego kompleksu handlowego – z podziałem na poszczególne rejony i niezależnie od architektury budynku, a także bez konieczności integracji z infrastrukturą teleinformatyczną czy systemem monitoringu wizualnego tego obiektu.

  • nazwa spółki: CitiesAI sp. z o.o.
  • branża: analiza danych
  • specjalizacja: Computer Vision
  • więcej informacji: CitiesAI.com